Om Europaperspektiv

De tre nätverken SNES, SNEF och SNEE samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad. Klicka här för att ladda ner årsböcker.

 

Kontakt

 • Svenska Nätverken för Europaforskning
  Att: Per Ekman
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet
  Box 514
  751 20 Uppsala
 •  
 • E-mail: snes@statsvet.uu.se

Utskick

Om du önskar få utskick om kommande aktiviteter och annan information om Europaforskning, skicka ett mail till snes@statsvet.uu.se.