Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

EUROPAPERSPEKTIV 2022: EU MELLAN FEDERALISM OCH FLEXIBEL INTEGRATION

Den 25:e årgången av Europaperspektiv lanserades vid ett seminarium på Norra Latin 2 februari 2022 som också direktsändes på vår hemsida.

Till dig som beställde boken genom vårt erbjudande i januari/februari: boken kommer att skickas ut under första halvan av mars.

Boken finns nu att köpa hos Santérus förlag. Klicka här för att komma til förlaget.

Se seminariet i sin helhet nedan

Du kan även se seminariet på Europaperspektivs youtubekanal genom att klicka här

Se seminariet i efterhand på SVT Forum:

Seminariet är uppdelat i fyra delar. Klicka på länkarna nedan för att komma till SVT:s sida.

Del 1. EU:s kriser – en väg mot ökad federalism, flexibel integration eller desintegration? Demokratin, rättsstaten och finanspolitiken. Klicka här

Del 2. Paneldebatt med riksdagsledamöter. Sverige och EU:s framtid. Klicka här

Del 3. EU och statssuveräntiteten och EU:s långsiktiga ekonomiska och demokratiska utveckling. Klicka här

Del 4. Anförande av EU-minister Hans Dahlgren med efterföljande frågestund. Klicka här

Info om seminariet och om boken:

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Hans Dahlgren, EU-minister (S)

Medverkande forskare: Krister Andersson, Fredrik N G Andersson, Malena Britz, Jörgen Hettne, Moa Mårtensson, Jesper Roine, Daniel Silander, Anna Södersten och Jacob Öberg.

Politikerpanel: Kerstin Lundgren (C), Pyry Niemi (S), Jessika Roswall (M) och Ilona Szatmári Waldau (V).

Om boken:

I Europaperspektiv 2022 – den 25:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter den centrala frågan i vilken riktning EU:s utveckling går. Denna jubileumsutgåva ställer sig den centrala frågan om de senaste årens utveckling tyder på att EU har tagit avgörande kliv mot ett federalt system, eller om det snarare rör sig om flexibel integration?

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: utgör planerna att upprätta en europeisk försvarsunion, jämte inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet avgörande steg bort från statssuveräniteten? Innebär den extensiva tillämpningen av EU:s statsstödsregler ett hot mot demokratin? Hur påverkar rättsstatskrisen integrationen i EU? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut för en gemensam skatte- och finanspolitik inom EU? Vilken roll spelar graden av ekonomisk jämlikhet för EU:s fortsatta utveckling? Finns det en fungerande parlamentarism inom EU?

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2022-03-03