Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

EUROPAPERSPEKTIV 2024: EUROPEISKA UNIONENS DJUP OCH STORLEK I EN TID AV OFRED

Boken lanserades på ett seminarium onsdag 7 februari 2024 på Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm. Seminariet sändes av SVT.

Moderator var Cecilia Garme och gästtalare var Jessika Roswall (EU-minister). Inbjudan och program kan laddas ner här.

Seminariet kan ses i efterhand på SVT Play och finns tillgängligt under 6 månader efter sändningsdatum.

Forskarpanelen om unionsmedborgarskapet och brexit samt debatten med riksdagsledamöter verksamma i EU-nämnden kan ses genom att klicka här

Forskarpanelerna om EU migration, integration och arbetsmarknad samt om Utvidgning, solidaritet och tekniska framsteg kan ses genom att klicka här

Anförandet av EU-minister Jessika Roswall kan ses genom att klicka här

Om boken Europaperspektiv 2024:

Boken kan beställas via Santérus förlag här.

I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024. I ljuset av denna utveckling ställs EU inför ett antal vägval som på olika sätt berör unionens djup och storlek. 

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor:Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknadsdynamik i ljuset av artificiell intelligens?

Dessa och andra frågor belyses i den tjugosjunde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, ekonomi och statskunskap som ur olika perspektiv analyserar EU:s djup och storlek i en tid av ofred.

Redaktörer: Björn Lundqvist, Anna Michalski och Lars Oxelheim.

Kapitelförfattare: Nicholas Aylott, Ann-Christine Hartzén, Ester Herlin-Karnell, Katarina Hyltén-Cavallius, Pehr-Johan Norbäck, Hans Seerar Westerberg, Andrea Spehar, Robin Teigland, Mikael Wiberg, Mats Öhlén och Özge Öner.

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2024-04-02