Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

EUROPAPERSPEKTIV 2023: EU:S INRE OCH YTTRE GRÄNSER I EN KONFLIKTFYLLD VÄRLD

Den 26:e årgången av Europaperspektiv lanserades vid ett seminarium på Kulturhuset vid Sergels Torg, Stockholm, onsdag 1 februari kl. Programmet hittar du genom att klicka här. Moderator var Cecilia Garme. Gästtalare var Christian Danielsson (Statssekreterare till Sveriges EU-minister).

Seminariet finns att se i efterhand på SVT:s hemsida, uppdelat i tre delar. Klicka på respektive länk för att komma till de olika delarna: del 1, del 2, del 3 (länkar till SVT).

Boken finns nu att köpa hos Santérus förlag. Klicka här för att komma till förlagets hemsida.

I Europaperspektiv 2023 diskuterar ledande svenska forskare och experter vad det innebär för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar. Det svenska ordförandeskapet i EU under första hälften av 2023 har en roll att spela i hur EU hanterar konsekvenserna av det geopolitiska skiftet på en rad områden. Dessa utmaningar innefattar utformningen av en fungerande gränspolitik, men också framväxten av en ny europeisk säkerhetsordning i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: Hur ska återuppbyggnaden av Ukraina genomföras och vilken roll spelar EU i den processen? Vad innebär det geopolitiska skiftet för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan ambitionen om öppna inre gränser och alltmer strikt bevakning av de yttre gränserna?

Redaktörer: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim.

Kapitelförfattare: Torbjörn Becker, Maria Bergström, Kjell Engelbrekt, Pär Hallström, Ann-Kristin Jonasson, Johanna Pettersson Fürst, Fredrik Sjöholm, Anders Åslund och Marja-Liisa Öberg.

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2023-03-02