Europaperspektiv 2024

Europeiska unionens djup och storlek i en tid av ofred

Boken lanserades på ett seminarium onsdag 7 februari 2024 på Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm. Seminariet sändes av SVT.

Moderator var Cecilia Garme och gästtalare var Jessika Roswall (EU-minister). Inbjudan och program kan laddas ner här Pdf, 180 kB..

Seminariet kan ses i efterhand på SVT Play och finns tillgängligt under 6 månader efter sändningsdatum.

Forskarpanelen om unionsmedborgarskapet och brexit samt debatten med riksdagsledamöter verksamma i EU-nämnden kan ses genom att klicka här

Forskarpanelerna om EU migration, integration och arbetsmarknad samt om Utvidgning, solidaritet och tekniska framsteg kan ses genom att klicka här

Anförandet av EU-minister Jessika Roswall kan ses genom att klicka här

Om boken Europaperspektiv 2024:

Boken kan beställas via Santérus förlag här.

I en tid präglad av ofred och geopolitiska spänningar står EU inför stora utmaningar. Unionen har dock visat sig motståndskraftig. När många för några år sedan befarade att flera medlemsstater skulle följa i Storbritanniens fotspår och lämna unionen står i stället en ny utvidgning av EU högt upp på dagordningen år 2024. I ljuset av denna utveckling ställs EU inför ett antal vägval som på olika sätt berör unionens djup och storlek.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor:Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknadsdynamik i ljuset av artificiell intelligens?

Dessa och andra frågor belyses i den tjugosjunde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, ekonomi och statskunskap som ur olika perspektiv analyserar EU:s djup och storlek i en tid av ofred.

Redaktörer: Björn Lundqvist, Anna Michalski och Lars Oxelheim.

Kapitelförfattare: Nicholas Aylott, Ann-Christine Hartzén, Ester Herlin-Karnell, Katarina Hyltén-Cavallius, Pehr-Johan Norbäck, Hans Seerar Westerberg, Andrea Spehar, Robin Teigland, Mikael Wiberg, Mats Öhlén och Özge Öner.

Kontakt

 • Svenska Nätverken för Europaforskning
  Att: Per Ekman
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet
  Box 514
  751 20 Uppsala
 •  
 • E-mail: snes@statsvet.uu.se

Utskick

Om du önskar få utskick om kommande aktiviteter och annan information om Europaforskning, skicka ett mail till snes@statsvet.uu.se.