EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld

Europaperspektiv 2023: EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld (The Borders of the European Union in a Conflictual World). Order the book here.

Editors: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim.

Authors: Torbjörn Becker, Maria Bergström, Kjell Engelbrekt, Pär Hallström, Ann-Kristin Jonasson, Johanna Pettersson Fürst, Fredrik Sjöholm, Anders Åslund och Marja-Liisa Öberg..

EU mellan federalism och flexibel integration

Europaperspektiv 2022. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag. (ISBN 978-91-7359-179-9).

Download Europaperspektiv 2022 here

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-161-4)

Download Europaperspektiv 2021 here

EU och teknologiskiftet

Europaperspektiv 2020. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-150-8)

Download Europaperspektiv 2020 here

EU och nationalstatens återkomst

Europaperspektiv 2019. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-146-1).

Download Europaperspektiv 2019 here

EU i en världsordning under omvandling

Europaperspektiv 2018. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-126-3).

Download Europaperspektiv 2018 here

Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-112-6).

Download Europaperspektiv 2017 here

EU och de nya säkerhetshoten

Europaperspektiv 2016. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-104-1).

Download Europaperspektiv 2016 here

Välfärdsgapet: EU:s sociala utmaning

Europaperspektiv 2015. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-088-4).

Download Europaperspektiv 2015 here

EU och de globala obalanserna 

Europaperspektiv 2014. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-075-4).

Download Europaperspektiv 2014 here

Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Europaperspektiv 2013. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-062-4)

Download Europaperspektiv 2013 here

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism

Europaperspektiv 2012. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-050-1).

Download Europaperspektiv 2012 here

Överlever EMU utan fiskal union?

Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0).

Download Europaperspektiv 2011 here

EU och den globala krisen

Europaperspektiv 2010. Oxelheim, Pehrson och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-038-9).

Download Europaperspektiv 2010 here

Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?

Europaperspektiv 2009. Gustavsson, Oxelheim och Pehrson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-029-7).

Download Europaperspektiv 2009 here

EU och den globala klimatfrågan

Europaperspektiv 2008. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-014-3).

Download Europaperspektiv 2008 here

EU som aktör i världen

Europaperspektiv 2007. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-89449-98-5).

Download Europaperspektiv 2007 here

En gränslös Europeisk arbetsmarknad?

Europaperspektiv 2006. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-86-2).

Download Europaperspektiv 2006 here

Lissabonstrategin i halvtid

Europaperspektiv 2005. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-72-5).

Download Europaperspektiv 2005 here

EU, skatterna och välfärden

Europaperspektiv 2004. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-60-6).

Download Europaperspektiv 2004 here

Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen

Europaperspektiv 2003. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-49-5).

Download Europaperspektiv 2003 here

Konkurrens på tre nivåer

Europaperspektiv 2002. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-27-4).

Download Europaperspektiv 2002 here

Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration

Europaperspektiv 2001. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-14-2).

Download Europaperspektiv 2001 here

Europaperspektiv 2000

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-00-2).

Download Europaperspektiv 2000 here

Europaperspektiv 1999

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Nerenius & Santérus förlag (ISBN 91-648-0164-0).

Download Europaperspektiv 1999 here

Last modified: 2023-12-18