Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES)

Per Ekman
Statsvetenskapliga institutionen
Uppsala universitet
Box 514
751 20 Uppsala
E-post: snes@statsvet.uu.se
www.snes.se

Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF)

Juridiska institutionen

Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 36 53
E-post: nef@juridicum.su.se
www.snef.se

Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE)

Lars Oxelheim
Lunds universitet
Box 7080
220 07 Lund
Tel: 0708 619361

E-post: lars.oxelheim@ifn.se

https://www.ehl.lu.se/forskning/forskningsgrupper/snee

Senast uppdaterad: 2021-01-28