Om Europaperspektiv

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.

EUROPAPERSPEKTIV 2023: EU:S INRE OCH YTTRE GRÄNSER I EN KONFLIKTFYLLD VÄRLD

Den 26:e årgången av Europaperspektiv lanseras vid ett seminarium i Hörsalen på Kulturhuset vid Sergels Torg, Stockholm, onsdag 1 februari kl. 13.00-17.00. Inbjudan och program hittar du genom att klicka här.

För att delta i publiken föranmäler du dig genom att klicka här. Sista dag för anmälan är 29 januari. Alla i publiken får ett gratis exemplar av boken.

I Europaperspektiv 2023 diskuterar ledande svenska forskare och experter vad det innebär för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar. Det svenska ordförandeskapet i EU under första hälften av 2023 har en roll att spela i hur EU hanterar konsekvenserna av det geopolitiska skiftet på en rad områden. Dessa utmaningar innefattar utformningen av en fungerande gränspolitik, men också framväxten av en ny europeisk säkerhetsordning i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: Hur ska återuppbyggnaden av Ukraina genomföras och vilken roll spelar EU i den processen? Vad innebär det geopolitiska skiftet för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan ambitionen om öppna inre gränser och alltmer strikt bevakning av de yttre gränserna?

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Christian Danielsson (Statssekreterare till Sveriges EU-minister)

Paneldiskussion med riksdagsledamöter

Paneler med bokens författare


Europaperspektiv 2022: EU mellan federalism och flexibel integration:

Den 25:e årgången av Europaperspektiv lanserades vid ett seminarium på Norra Latin 2 februari 2022 som också direktsändes på vår hemsida.

Boken finns nu att köpa hos Santérus förlag. Klicka här för att komma till förlagets hemsida.

Se seminariet från 2022 i sin helhet nedan

Du kan även se seminariet från 2022 på Europaperspektivs youtubekanal genom att klicka här

Nätverk för Europaforskning

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap samarbetar sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. Verksamheten finansieras med hjälp av särskilda medel som avsattes av riksdagen efter förslag i forskningspropositionen hösten 1997. Resurserna används för en gemensam infrastruktur av kurser, konferenser och arbetsmöten. Doktorandarbeten och forskningsprojekt finansieras på vanligt sätt genom fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan.

De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Syftet är att göra viktiga forskningsresultat tillgängliga på svenska för en bredare allmänhet. Ambitionen är att publicera forskningsnära bidrag för att främja en djupare förståelse av unionsproblemet på såväl kort som medellång och längre sikt. Årsbokens bidrag ska vara populärt utformade, men inte agiterande utan prövande och folkbildande.

Senast uppdaterad: 2023-01-25