Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
en-GB
 


De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad. Ladda ned årsböcker.Europaperspektiv 2019:

EU och nationalstatens återkomst

Ledande svenska forskare diskuterar hur EU påverkar och påverkas av nationalstatens återkomst i Europa inom en rad olika områden såsom demokrati, eurons framtid, europeiseringsprocesser, migration, regional separatism och rättsstaten .

Boken presenterades av författarna den 6 februari 2019, kl. 13.00 - 17.00, vid Norra Latin i Stockholm och sändes på SVT. Moderator: Cecilia Garme.

Medverkande författare: Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet, Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap, Umeå universitet, Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet, Cécile Brokelind, professor i handelsrätt, Lunds universitet, Andreas Moberg, docent i internationell rätt, Göteborgs universitet, Sten Nyberg, professor i nationalekonom, Stockholms universitet, Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, Stockholms universitet, Tino Sanandaji, doktor i nationalekonomi, Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, Malin Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap, Karlstads universitet.

Vill du se författarsamtalen inklusive den avslutande paneldebatten med bl.a. Cecilia Wikström (L) och Lisa Pelling (Arena Idé) kan du klicka här eller kopiera in https://www.svtplay.se/video/20645784/forum/forum-6-feb-09-00-1?start=auto&tab=2019 i din webbläsare.

 

Vill du veta mer om Europaperspektiv startade och hur det går till när årsboken utformas? Lyssna här

 

Boken presenteras också den 13 mars i Malmö - anmälan:

Malmö 13 mars 2019

Prenumerera

  • Prenumerera på Europaperspektivs utskick!